Saturday, November 6, 2010

Ngaun!

Nagpunta kami ng aking mahal na asawa sa mall of asia ngaun hapon. Sa aming paglalakad-lakad ay aming nadaan ang mga nagbebenta ng bahay at lupa. Huminto kami dito at tumingin-tingin dahil isa ito sa aming pinakanais-nais na makuha sa darating na taon.
Sabi nila na bukas daw po ay may opening at viewing ng bahay... at kung gusto daw po namin na sumama.

..Lord, it is your will for us to go tomorrow?.. if yes, then let us go and if not hinder us.
Let your will be done in our lives since we give it to you.
Yet.. you know the desires of our hearts.. do whatever your will!

No comments:

Post a Comment